شرایط و قوانین استفاده از فروشگاه:تنها در صورتی امکان مرجوعی وجود دارد که محصول در حالت اولیه

بازگردانی شود.

امکان مرجوع کردن قهوه های که به انتخاب مشتری اسیاب شده باشد را نداریم.